top of page

Naša spoločnosť sa podielala geodetickými prácami na projektoch:

- obchvat cesty I/63 Kútniky - Dolný Bar (DSP)

- obchvat cesty I/75 Demandice - Horné Semerovce (DÚR)

- obchvat cesty I/68 Chmeľnica - Plavnica (DÚR)

- obchvat cesty I/75 Galanta - II. etapa (DSP)

- D1 Budimír - Bidovce (DÚR)

- R4 Košice - Milhosť (DSZ a DÚR)

- výstavba siete predajní TESCO v rámci SR

- audit nehnuteľností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (250 ČS, 12 logistických centier)

- výstavba diaľkových optických káblov spoločnosti ORANGE (národné okruhy)

- vybudovanie Digitálnej technickej mapy ropovodov a sprievodných optických káblov v rámci SR

- kanalizačná a vodovodná sieť mikroregiónu Horná Topľa (27 obcí)

- komplexné geodetické služby pre rekreačno-športovo-kongresový areál x-bionic® sphere v Čilistove:

  vytyčovania, zamerania, digitálna technická mapa, kataster, činnosť hlavného geodeta

- realizácia projektu pozemkových úprav Opatovský Sokolec

- cyklotrasy v Dunajskom regióne

- zriadenie vecných bremien v Katastri nehnuteľností pre inž. siete v súhrnnej dĺžke cez 2000 km

- množstvo bežných geometrických plánov, vytýčení, identifikácií a iných geodetických prác.

bottom of page