top of page

Partnerstvo so spoločnosťou Hewlett Packard

Považujeme za česť a výsadu byť partnerom spoločnosti Hewlett Packard.

Na začiatku sme pracovali s excelentnými osciloskopmi HP a keď spoločnosť začala pôsobiť v oblasti IT  prirodzene sme nasledovali jej trend.

V našej spoločnosti využívame veľkoformátové plotre HP DesignJet, servery rady Proliant a ďalšiu techniku od HP.

Svojim obchodným partnerom poskytujeme dodávky produktov HP na základe dlhoročných skúseností s touto výnimočnou značkou.

Partnerský certifikát

bottom of page